Wolna Strefa

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KLUBÓW WOLNA I MŁODA STREFA

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KLUBÓW WOLNA I MŁODA STREFA

 

 

I. W Klubie Wolna i Młoda Strefa można:

~ brać udział w zajęciach rekreacyjnych organizowanych w Klubie przez 6 dni w tygodniu (pon. – sob.);

~ bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach sekcji zainteresowań (plastycznej, radiowej, sportowej, capoeiry, tanecznej, gier, kulinarnej, wizażu, itp.);

~ uczyć się i otrzymywać bezpłatne korepetycje;

~ wdrażać w życie Klubu własne pomysły (zaakceptowane przez wychowawców);

~ uzyskiwać wsparcie ze strony wychowawców w rozwiązywaniu własnych problemów.


II. Obowiązki w Klubie:

~ stosowanie się do poleceń wychowawców;

~ poszanowania godności koleżanek i kolegów;

~ dbania o sprzęt będący na wyposażeniu Klubu;

~ sprzątania użytkowanych pomieszczeń;

~ wzajemny szacunek i troska o społeczność klubową.


III. Czego w Klubie nie wolno!!!:

~ przychodzić pod wpływem alkoholu oraz wnosić i pić alkohol na terenie Klubu;

~ przychodzić pod wpływem środków odurzających oraz wnosić i zażywać ich na terenie Klubu;

~ palić papierosów (na terenie Klubu oraz w jego obrębie!!!);

~ stosować przemocy fizycznej i słownej wobec rówieśników;

~ przeklinać.

 

 


Konsekwencją łamania regulaminu może być zawieszenie

albo wykluczenie ze społeczności klubowej!