Wolna Strefa

Kadra

Kadra

KADRA WS SZYSZCZYCE

KIEROWNIK KLUBU

EWELINA STĘPIEŃ -ukończyła studia pedagogiczne o specjalności pedagogika z resocjalizacją i profilaktyką społeczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W klubie prowadzi warsztaty: plastyczne, sportowe, fotograficzne. Organizuje wyjazdy, dodatkowe zajęcia i wspiera swoich klubowiczów w ich problemach.

 

Wychowawca

JOANNA CHMIELEWSKA - wykształcenie wyższe ekonomiczne, posiada doświadczenie w pracy w klubach "Wolna Strefa". Prowadzi zajęcia kulinarne, radiowe, sekcję "Rusz głową". Bardzo lubiana przez młodzież.

Wychowawca (przebywa na zwolnieniu lekarskim)

Katarzyna Lipa wykształcenie wyższe pedagogiczne, rozpoczęła pracę w klubie " Wolna Strefa" w 2014 roku. Odpowiada za sekcje kulinarną, plastyczną. Pomaga młodzieży w nauce języka angielskiego i nagrywaniu audycji radiowej.

 

Byli wychowawcy Klubu:

Kierownik Klubu

Małgorzata Grabowska :)wykształcenie wyższe, posiada doświadczenie pracy w szkole jako nauczyciel geografii i plastyki. W klubie WS Szyszczyce pracowała od początku jego istnienia.